Actualiteiten

‘Quest’ loopt mee met een onderzoek

Het ‘braintainment’ blad QUEST was geïnteresseerd hoe een vergunning houdend recherchebureau in Nederland haar werkzaamheden uitvoert en ging in april mee op pad. In een lopende casus werd inzicht en inzage gegeven aan welke spelregels (o.a. privacy gedragscode, proportionaliteit) Condor Recherche & Onderzoek zich dient te houden. Dit leverde voor…

Ziekteverzuim en vermoeden van nevenactiviteiten

Bedrijfsrecherche / bedrijfsrechercheur CONDOR:  hoe voeren wij onrechtmatig ziekteverzuim  en vermoeden van nevenactiviteiten onderzoeken uit? U heeft ontdekt dat één van uw medewerkers zich onterecht ziek heeft gemeld. Uit ervaring kunnen wij stellen dat wij u hierin goed kunnen ondersteunen of de medewerker tijdens dienst ziekteperiode terecht ziek is en…

Bedrijfsdiefstal, hoe voeren wij deze onderzoeken uit?

Bedrijfsdiefstal, hoe voeren wij deze onderzoeken uit? Een onderzoek naar bedrijfsdiefstal start met desk research, analyseren van de toedracht, aard en omvang van de diefstal en/of fraude. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld met vertrouwelijk aangebrachte camera’s. Het onderzoek vindt veelal op locatie plaats. Ter plaatse kunnen medewerkers, leveranciers en…

Dossier onderzoek voor cliënten en hun advocaat

We worden regelmatig benaderd door cliënten die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en hulp zoeken om het samengestelde strafdossier te analyseren. Wij hebben ruime ex-politie ervaring(opleiding certificaten master recherchekundige) en kunnen effectief en snel zien waar politie en justitie het dossier niet zorgvuldig of geheel niet correct…

Daten / Dating op het internet (LET OP FRAUDEURS)

Internet Search maakt heden ten dage standaard deel uit van een degelijk rechercheonderzoek. Recentelijk een cliënt binnen 1 uur geholpen door internationaal inzicht te verschaffen dat haar nieuw beoogde partner gebruik maakte van fake accounts en gewoon een ordinaire oplichter bleek te zijn. Ons advies met daten op het internet:…