Bedrijfsrecherche / bedrijfsrechercheur CONDOR:  hoe voeren wij onrechtmatig ziekteverzuim  en vermoeden van nevenactiviteiten onderzoeken uit?

U heeft ontdekt dat één van uw medewerkers zich onterecht ziek heeft gemeld. Uit ervaring kunnen wij stellen dat wij u hierin goed kunnen ondersteunen of de medewerker tijdens dienst ziekteperiode terecht ziek is en /of de medewerker zich tijdens zijn feitelijke werkzaamheden bij uw bedrijf zich met bijvoorbeeld nevenactiviteiten bezig houdt (bv een buitendienst medewerker die fraudeert met de gemaakte uren). Regelmatig maken wij mee dat medewerkers tijdens hun zgn. ziekteperiode wel bij collega bedrijven of voor hun eigen eenmanszaken aan het werk zijn. Tijdens enkele recent uitgevoerde onderzoeken bleek dat de zieke persoon volgens de dokter thuis diende te herstellen, maar deze persoon had met zijn eigen bedrijf alsnog een 6 daagse werkweek…. Als u als werkgever en de betrokken verzuimarts deze informatie middels een rapportage overhandigd krijgt kan in de meeste gevallen direct actie worden ondernomen richting ontslag of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Wij voeren voor u de ziektecontroles en de buitendienstcontroles uit. Wij voeren voor u in overleg een informatief onderzoek uit in combinatie met een observatie. Regelmatig voeren wij ook aan het onderzoek een zogenaamde mystery check toe. Dit houdt in dat de CONDOR rechercheur onderzoekt of de activiteiten van de zieke medewerker in strijd zijn met zijn klachten(tevens levert deze mystery check een duidelijk ‘afschrik’ signaal naar andere medewerkers).

Wij bieden u professionele recherche en privé detective onderzoeksdiensten aan die wij vanzelfsprekend vertrouwelijk en discreet zullen behandelen. Natuurlijk is bij ons het 1e oriëntatiegesprek kosteloos, waarbij wij met u het probleem exact analyseren en in overeenstemming met u een plan van aanpak opstellen en in een later stadium presenteren.

Wij verrichten onze recherchediensten en onderzoeken binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de gedragscode particuliere recherchebureaus en het college bescherming persoonsgegevens.

Neem nu contact met ons op voor een 1e oriënterend advies of intake gesprek.