Condor Recherchebureaus werd de afgelopen jaren vaak benaderd door (inter)nationaal bekende bedrijven om te ondersteunen met recherche werkzaamheden (bijvoorbeeld; aanpak cybercrime, ex- of interne diefstallen, bedrijfsfraude, concurrentiebeding, veiligheidsvraagstukken, beveiliging bedrijfsterreinen, screenen personeel). Deze samenwerkingen verliepen altijd efficiënt door ‘korte’ communicatielijnen, een doelgerichte aanpak en lage projectkosten i.r.t. de concurrenten. Het onderzoek resultaat en de professionele samenwerking met de cliënt zijn voor ons belangrijker dan de omzetcijfers. Zie hiervoor onze pagina met tevreden referenties.

Graag ontmoeten we u tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek om te bespreken of we ook u efficiënt en professioneel kunnen ondersteunen met recherche werkzaamheden.

Onze diensten voor bedrijven:

 • Antecedenten onderzoek
 • Bedrijfsfraude bewijzen
 • Ziekteverzuim onderzoek
 • Verhaal onderzoek
 • Verborgen camera’s
 • Diefstal(intern) aantonen
 • Juridisch advies
 • Social media / internet onderzoek
 • Concurrentiebeding onderzoek
 • Woonfraude
 • Pre employment screening
 • Controle buitendienst werkzaamheden
 • Detecteren afluisterapparatuur

Wij zijn een door het Ministerie van V & J gecertificeerd particulier onderzoeksbureau(POB vergunning 1460) en wij voldoen aan de gestelde eisen in relatie tot de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.