Uw medewerkers dienen continu bewust te zijn van de gevaren op het internet en dienen professioneel cyberveilig te handelen. Welke gegevens binnen uw bedrijf zijn belangrijk en wie mogen deze gegevens binnen uw bedrijf benaderen en wie niet. U wilt uw bedrijf cyberveilig houden en de risico’s van onder andere imagoschade en datalekken uitsluiten. Wij kunnen u in overleg met onze internationale Cybersecurity samenwerkingspartner ondersteunen om de processen te stroomlijnen en de veiligheid, efficiëntie en winstgevendheid binnen uw bedrijf te verbeteren. Samen kijken we naar de mensen en techniek binnen uw bedrijf en de organisatie in zijn geheel. Elementen als awareness en social engineering spelen een grote rol.

Door de overstap naar het gebruik van open standaarden zoals TCP, IP, Ethernet, TCP en webtechnologieën op het gebied van toezichtscontrole en data-acquisitie (SCADA) en procesbesturingsnetwerken is begonnen deze systemen bloot te stellen aan dezelfde cyberaanvallen die grote schade aanrichten aan bedrijfsinformatiesystemen. Door onze efficiënte ondersteuning zullen uw medewerkers betere ANSL internationale normen gebruiken om uw kritieke regelsystemen te beschermen. Voorts zullen ook de procedurele en technische verschillen aan bod komen tussen de beveiliging van traditionele IT-omgevingen en die oplossingen die geschikt zijn voor SCADA of bedrijfsomgevingen.
Uw medewerker kan na de instructie de industriële beveiligingsrichtlijnen beter interpreteren en toepassen op uw bedrijfsvoering en risico- en kwetsbaarheidsanalysemethoden. Wij kunnen uw medewerkers up to date laten analyseren welke huidige trends in industriële beveiligingsincidenten en methoden de hackers gebruiken om een systeem aan te vallen.

Wilt u meer weten of een vrijblijvend intakegesprek laten inplannen met Condor Recherchebureaus en onze Internationale Cybersecurity samenwerkingspartner, bel of mail ons dan direct.

De Cybersecurity opleidingen/ instructies worden altijd in overleg met u op maat samengesteld voor uw bedrijf, waarbij incompany trainingen mogelijk zijn en de opleidingscertificaten zijn internationaal geaccrediteerd.