Het dossier van uw cliënt is complex en u wilt snel inzicht waar u uw advies ‘pijlen’ op gaat richten. Wij kunnen u door onze ruime recherche- en opsporingservaring ondersteunen om (strafrecht) dossiers juridisch te interpreteren, te analyseren en schematisch in kaart te brengen voor een tijd- en kostenbesparende strategie. Onze Analist Notebook schema’s kunnen in combinatie met de uitgevoerde totale dossier analyse door de advocatuur tijdens de rechtszittingen gebruikt worden om de argumenten van de verdediging sterker te maken en te verduidelijken. Door onze gevolgde opleidingen en diploma’s (Recherchekundige MCI certificaten, analyse diploma’s, scenariogericht werken, financiële en fraude opleidingen, digitaal en internet rechercheren) zijn wij in staat om politie- en OM dossiers correct te interpreteren hoe deze zijn “samengesteld” en welke zaken geheel niet of niet juist zijn onderzocht. Wij kunnen u als gecertificeerd particulier onderzoeksbureau in geheel Nederland bijstaan om eventueel getuigen te horen of andere dossier omissies nader te onderzoeken.

Graag maken wij met u een persoonlijke afspraak om onze meerwaarde voor uw cliënt en zijn vertrouwelijk dossier te verduidelijken en bewijzen.

Bel of mail ons nu voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

✉ Mail Condor Eindhoven

✉ Mail Condor Amsterdam