Bedrijfsdiefstal, hoe voeren wij deze onderzoeken uit?

Een onderzoek naar bedrijfsdiefstal start met desk research, analyseren van de toedracht, aard en omvang van de diefstal en/of fraude. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld met vertrouwelijk aangebrachte camera’s. Het onderzoek vindt veelal op locatie plaats. Ter plaatse kunnen medewerkers, leveranciers en derden worden geïnterviewd, analyseren en ik kaart brengen van data en andere administratieve bescheiden. Door het zorgvuldig uitgevoerde onderzoek wordt alle verzamelde relevante informatie nauwkeurig worden geanalyseerd en na beoordeling zal bewijs worden verkregen om de dader(s) te lokaliseren en te vinden. U als opdrachtgever zult na afloop van het onderzoek een duidelijk rapportage (schadeverhaal op dader) ontvangen met alle onderzoeksresultaten en al het gevonden bewijsmateriaal. Wij kunnen de resultaten in de rol van getuige bevestigen en onderbouwen tijdens verdere juridische stappen.

U als opdrachtgever geeft door het onderzoek te laten uitvoeren als signaal aan uw medewerkers aan dergelijk gedrag binnen uw bedrijf niet te willen tolereren. Wij kunnen u tevens adviseren uw bedrijfscultuur tijdens en na het onderzoek te verbeteren (preventie, implementeren van nieuwe maatregelen). Na afloop van het onderzoek kunnen wij u ondersteunen om het uitgevoerde interne onderzoek op een juiste manier te communiceren binnen uw bedrijf. W

U bent trots op uw bedrijf en uw medewerkers en straalt dit uit. Interne diefstal, fraude of bedrog zijn niet goed voor uw bedrijfsimago. Hoe pakt u dit aan, zelfstandig of met hulp van een professioneel onderzoeksbureau?

Dagelijks maken wij mee dat werknemers, meestal door hun drang naar geld en hebzucht ‘vergeten’ dat zij hun werkgever en collega’s bedriegen of bestelen. De werkgever en de collega’s draaien op voor de ontstane schade met alle gevolgen van dien. Ook kunnen werknemers data stelen van hun werkgever om uiteindelijk voor zichzelf te beginnen of om de data te verkopen aan concurrenten. Ook onrechtmatig ziekteverzuim kan voor een werkgever erg veel schade opleveren die ten koste kan gaan van het jaarlijkse bedrijfsresultaat.

Wij verrichten onze recherchediensten en onderzoeken binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de gedragscode particuliere recherchebureaus en het college bescherming persoonsgegevens.

Neem nu contact met ons op voor een 1e oriënterend advies of intake gesprek.