We worden regelmatig benaderd door cliënten die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en hulp zoeken om het samengestelde strafdossier te analyseren.

Wij hebben ruime ex-politie ervaring(opleiding certificaten master recherchekundige) en kunnen effectief en snel zien waar politie en justitie het dossier niet zorgvuldig of geheel niet correct hebben uitgevoerd. Onze doelstelling is altijd om in nauwe samenwerking met de cliënt en diens advocaat de dossieranalyse uit te voeren, waardoor uiteindelijk in gezamenlijkheid de juiste verdedigings strategie bepaald kan worden.